Suomalainen golfopettajakoulutus saa hyvät arviot

Pelaajamäärien kasvaessa tarvitaan myös uusia golfopettajia.

Kun suomalainen golfari lähtee hakemaan apua lyöntinsä korjaamiseen tai hän haluaa pidempiaikaista valmennussuhdetta pron kanssa, voi hän olla turvallisin mielin. Suomessa golfopettajakoulutuksen taso on korkea, ja asiakkaille on tarjolla laadukasta opetusta.

Suomessa golfopettajakoulutus on Golfliiton ja PGA:n yhteistyötä, jossa molemmilla tahoilla on tärkeä rooli. Golfliiton vastuulla on ykköstason koulutusten vetäminen, mutta sen jälkeen koulutusten vetovastuu jaetaan Golfliiton ja PGA:n kesken.

Petri Parviainen (vas.) ja Henrikki Tolonen (kuva Juha Hakulinen)

Molemmille toimijoille on selvää, että koulutuksen on vastattava alan yleisiä standardeja, ja sen takia toukokuun alussa Suomessa vierailleen hollantilaisen Jim van Heuven van Staerelingenin visiitti oli äärimmäisen tärkeä. Van Staereling edusti Suomen-vierailullaan CPG:tä (Confederation of Professional Golf), joka on 43:n maan PGA-järjestöjen katto-organisaatio. CPG arvioi viiden vuoden välein jäsenmaidensa koulutusjärjestelmät, että vastaavatko ne asetettuja tavoitteita.

Talissa järjestettiin golfopettajakoulutuksen viimeinen lähijakso, ja van Staereling oli tullut tarkistamaan, miltä Suomen koulutusjärjestelmä näyttää käytännössä. Hän oli jo aiemmin tutustunut koulutuksen kirjalliseen puoleen, jota hän piti erinomaisena.

”Olen vaikuttunut siitä, miten täällä on kehitetty valmennusjärjestelmää. Tämä näyttää todella hyvältä”, kotimaansa Hollannin PGA:n koulutustoimikuntaa vetävä van Staereling sanoo.

Suomen golfopettajien koulutusjärjestelmä uudistettiin vuonna 2020, ja tavoitteena oli tehdä koulutusputkesta nopeampi, edullisempi ja ennen kaikkea nykyaikaisempi. Laadusta ei kuitenkaan tingitty, se on selvä asia. Koulutuksia siirrettiin paljon verkkoon, ja lähijaksot ovat nyt tiiviimpiä kokonaisuuksia, joissa pääpaino on vahvasti käytännön tekemisessä.

Uudistusten myötä koulutuksen hinta laski selvästi, ja nyt golfopettajaksi opiskeleva joutuu varautumaan noin 5 000 euron kustannuksiin koko koulutusputken läpikäynnistä. Aiemmin PGA Proksi opiskelu maksoi lähes 10 000 euroa.

Jim Van Heuven Van Staereling (kuva Juha Hakulinen)

Uusia golfopettajia tarvitaan

Vierailunsa aikana van Staereling seurasi läheltä, kuinka Suomen PGA:n kouluttajat Henrikki Tolonen ja Petri Parviainen hoitivat työtään, ja myös sitä, miten opiskelijat ottivat oppia vastaan.

”Koulutuksessa näkyi selvästi, ettei siellä ollut pelkkää teoriaa, vaan opetus oli todella käytännönläheistä. Ja yhtenä isona asiana pisti silmään, kuinka paljon annettiin palautetta suuntaan ja toiseen. Sitä kautta ihminen oppii, kun hän saa toiminnastaan palautetta”, van Staerelingen kehuu.

Suomen PGA:n koulutustoimikunnan vetäjänä toimiva Tolonen sanoo, että golfopettajakoulutukseen on tällä hetkellä hyvä imu. Seuraavaan golfopettajakoulutukseen (GOK) oli 24 hakijaa, joista 21 valittiin mukaan. Myös van Staere ling on huomannut saman – golfpelaajien määrän kasvaessa myös kiinnostus golfopettajan työhön on kasvanut.

”Pelaajamäärät ovat nousseet koronan aikana todella reilusti. Ongelma uusien opettajien koulutuksessa on se, että uutta PGA Prota ei voi kouluttaa kahdessa viikossa. Se vie aikaa, että kehittyy hyväksi golfopettajaksi. Sen takia pidän hyvänä, että esimerkiksi Suomen koulutussysteemissä on eri tasoja. Ensimmäiset tasot voi suorittaa melko nopeasti, ja sen jälkeen voi toimia esimerkiksi ohjaajana tai auttaa prota klinikoiden vetämisessä”, hän sanoo.

Golfliiton asiantuntija Annika Nykänen on kuullut CPG:n puolelta, että Suomi on edelläkävijä digitaalisen koulutusjärjestelmän käyttöönotossa Euroopassa. Uudistus tehtiin jo ennen koronan alkua, mutta koronan myötä uusi järjestelmä on näyttänyt toimivuutensa.

”Seuraavaan golfopettajakoulutukseen oli hakijoita eri puolilta Suomea, monesta eri seurasta. Uuden koulutusjärjestelmän myötä koulutuksiin on helppo osallistua ympäri Suomea, kun tehtäviä voi tehdä paljon siellä omassa toimintaympäristössään”, Nykänen kertoo.

Nykänen korostaa myös Golfliiton ja Suomen PGA:n hyvää yhteistyötä koulutusasioissa.

”Yhteistyö on tiivistynyt vuosien varrella. Olemme säännöllisesti yhteydessä koulutusasioista, ja olemme molemmat kartalla koko ajan, että missä mennään. Se on ollut hienoa huomata.”

Kategoriassa Ajankohtaista