Info

Suomen PGA ry – Professional Golfers’ Association – eli Golfammattilaisten järjestö, on perustettu vuonna 1985 ja kuuluu Confederation of Professional Golf -järjestön (entinen Euroopan PGA) jäsenmaihin. PGA:n jäsenistö koostuu pääasiassa golfopettajista ja –valmentajista sekä ammattilaispelaajista.

Tarkoitus

PGA:n tarkoitus on valvoa jäsentensä etuja ja kehittää ammattilaisgolfiin liittyvää kotimaista sekä kansainvälistä toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • harjoittaa ammatillista valistus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa
 • pyrkii yhteistyöhön muiden maiden vastaavien järjestöjen kanssa
 • pyrkii yhteistyöhön Suomen Golfliitto ry:n ja muiden suomalaisten alan järjestöjen kanssa
 • järjestää golfkilpailuja ja muita golftapahtumia
 • edistää jäsenien välistä hyvää yhteydenpitoa
 • edistää kiinnostusta golfurheiluun
 • kehittää ja vahvistaa yhdistyksen yleistä kansainvälistä osallistumista, tähtäimenä erityisesti eurooppalainen yhteistyö, jossa huomio ensisijaisesti koulutus-, kilpailu- ja työkysymyksissä.

Jäsenet

PGA:n Golfopettajajäseneksi pääsee täyttämällä yhdistyksen asettamat koulutus-, pelitaito- ja toimintavaatimukset. Ammattilaispelaajajäsenyyteen vaaditaan kansainvälistä kilpailumenestystä.

PGA:n jäsenet jakautuvat seuraaviin jäsenryhmiin:

 • Golfopettajat – Club Professionals
 • Ammattilaispelaajat – Tournament Players
 • Kunniajäsenet – Honorary Members
 • Kokelasjäsenet – Trainee Members
 • Passiivijäsen – Passive Members

Koulutus

PGA ja useat PGA:n jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana rakentamassa ja kehittämässä Suomen golfin koulutusjärjestelmää. Entinen Golfvalmentajatutkinto GVT oli Euroopan PGA:n hyväksymä koulutus PGA:n jäsenyyteen.

Tällä hetkellä koulutuksessa on viisi tasoa. Kokelasjäsenyyttä voi hakea kun on valmistunut tasolta 3 ja hyväksytty opiskelemaan tasolle 4.

PGA:n järjestää myös täydentävää koulutusta nykyisille jäsenilleen koulutuspäivien muodossa. Ammattilaispelaajille on olemassa informatiivinen koulutuspaketti ja PGA edesauttaa kansainvälisiä kilpailumahdollisuuksia.

Kilpailut

PGA järjestää itsenäisesti ylintä kansallista golfkiertuetta (Finnish Tour). PGA järjestää myös omat mestaruuskilpailut sekä lukuisia proam- ja muita golftapahtumia. PGA lähettää myös joukkueen Confederation of Professional Golf -joukkuemestaruuskilpailuihin.