PGA:n passiivijäsenyys

PGA:n sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsen voi halutessaan siirtyä Passiivijäseneksi, jos hän ei ole enää jäsenkategoriansa mukaisessa toiminnassa.

Passiivijäsenellä on osanotto-, puhe- ja aloiteoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Passiivijäsenellä on osallistumisoikeus yhdistyksen järjestämiin koulutus- ja kilpailutapahtumiin.

PGA:n logon ja virallisen jäsenkortin saa käyttöön, kun toiminta aktivoituu ja henkilö täyttää yhdistyksen täysjäsenyyteen vaadittavat kriteerit.

Kriteerit Passiivijäsenyyteen

PGA:n Passiivijäsenyyttä hakevan henkilön on täytynyt olla yhdistyksen täysjäsenenä vähintään yhden (1) kalenterivuoden.

PGA:n Golfopettajajäsenenä toiminut henkilö voi hakea yhdistyksen Passiivijäsenyyttä, jos hänen toiminta on muuttunut eikä hän täytä enää jäsenkategoriansa mukaisia ehtoja (esim. golfiin liittyvä toiminta eli ole enää päätoimista Suomen pelikauden ajan).

PGA:n Ammattilaispelaajana toiminut henkilö voi myös hakea yhdistyksen Passiivijäsenyyttä, jos hän haluaa pitää taukoa aktiivisesta kilpailutoiminnastaan.

Yhdistyksen jäsenellä on velvollisuus anoa jäsenkategorian muutosta Passiivijäsenkategoriaksi kalenterivuoden jälkeen, jos hänen toiminta ei ole enää sen jäsenkategorian mukaista, mihin hän on yhdistykseen hyväksyttäessä sitoutunut. Mikäli jäsen ei tätä velvollisuutta täytä, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä.

Aktivoituminen

Passiivijäsenen tulee tehdä kirjallinen anomus yhdistyksen hallitukselle, jos hänen aikomus on aloittaa aktiivinen toiminta hänen aikaisemmassa jäsenkategoriassa. Anomuksen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus voi tapauskohtaisesti määrätä näyttö-, pelitaito- tai jonkun muun vastaavan kokeen tai täydennyskoulutusta, jonka perusteella Passiivijäsen voidaan hyväksyä aikaisempaan jäsenkategoriaan.

Yhdistyksen hallitus voi kolmen (3) vuoden jälkeen erottaa Passiivijäsenen yhdistyksen jäsenistöstä, jos yhdistyksen hallitus katsoo ettei jäsenellä ole tarkoitusta jatkaa aktiivista toimintaansa yhdistyksen täysjäsenenä. Jos Passiivijäsen haluaa kolmen (3) vuoden jälkeen jatkaa edelleen Passiivijäsenenä, tulee hänen tehdä siitä kirjallinen anomus yhdistyksen hallitukselle.