Kriteerit PGA:n jäsenyyden säilyttämiseksi – Golfopettajat

Jäsenkategoria – Golfopettajat / Club Professionals

1. Kokelasjäsenet

PGA:n sääntöjen mukaan Kokelasjäsenellä on kolme (3) vuotta aikaa suorittaa puuttuvat jäsenvaatimukset, jonka jälkeen, jos jäsenvaatimukset ovat edelleen puutteelliset, voidaan kyseinen kokelasjäsen erottaa yhdistyksen jäsenistöstä.

Kokelasjäsenen koulutus- ja opintomallista riippuen ja poikkeustapauksissa voidaan antaa lisäaikaa koulutuksen suorittamiselle.

Kriteerit kokelasjäsenyyden säilyttämiseksi

Koulutus

Kokelasjäsenellä tulee olla selkeä aikomus suorittaa PGA:n Golfopettajajäsenyyteen vaadittavat tutkinnot, kts. golfin koulutusjärjestelmä Suomessa. Jos henkilö ei osallistu vaadittaville kursseille eikä hän noudata erikseen laadittua koulutussuunnitelmaa, menettää hän kokelasjäsenyytensä yhdistyksessä.

Toiminta

Kokelasjäsenen toiminta tulee olla golfin opetus- tai valmennustoimintaan liittyvää tai yhdistettynä golfkentän Pro Shop- tai rangetoimintaan ja sen tulee jatkua aktiivisena vähintään Suomen pelikauden ajan (touko-, syyskuu). Jos kokelasjäsen lopettaa aktiivisen golftoimintansa, menettää hän kokelasjäsenyytensä yhdistyksessä.

Pelitaito

Jokaisen kokelasvuoden aikana kokelaan tulee osallistua vähintään yhteen PGA:n tapahtumaan tai kilpailuun. Jos henkilö ei ole osallistu yhteen tapahtumaan, voi hän menettää kokelasjäsenyytensä yhdistyksessä.

Tarkemmat tiedot pelitaitovaatimuksesta saa liitteestä ”Pelitaitovaatimuksen tarkennukset”.

2. Täysjäsenet

Kriteerit täysjäsenyyden säilyttämiseksi

Koulutus

Yhdistyksen tarkoituksena on motivoida ja kannustaa jäseniä täydentämään ja syventämään golfkoulutustaan. Yhdistys järjestää vuosittain omia koulutuspäiviä yksin ja yhdessä Golfliiton ja muiden toimijoiden kanssa.

Toiminta

Jäsenen toiminta tulee olla golfin opetus- tai valmennustoimintaan liittyvää tai yhdistettynä golfkentän Pro Shop- tai range -toimintaan ja sen tulee jatkua päätoimisena vähintään Suomen pelikauden ajan (touko-, syyskuu). Jäsenellä tulee olla valmennus- tai opetustoiminnastaan sopimus joko Suomen Golfliitto ry:n tai jonkun golfseuran tai vastaavan kanssa.

Golfopettajajäsen, joka on ollut yhdistyksen täysjäsen yhdistyksen hallituksen katsoman riittävän määräajan voi siirtyä golfkentän johtamiseen tai johonkin muuhun yhdistyksen hallituksen hyväksymään golfiin liittyvään päätoimiseen toimintaan menettämättä täysjäsenyyttään yhdistyksessä.

Jos jäsen lopettaa aktiivisen päätoimisen golftoimintansa, menettää hän täysjäsenyytensä yhdistyksessä yhden (1) vuoden jälkeen toiminnan loppumisesta. Tässä tapauksessa yhdistyksen jäsenellä on velvollisuus anoa jäsenkategorian muutosta Passiivijäsenyyteen, ellei hän halua erota yhdistyksestä ja anoa amatöörioikeuksiaan takaisin.

Pelitaito

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti Golfopettajajäsenen on täytettävä yhdistyksen hallituksen erikseen määräämä vaatimus pelitaidon ylläpitämisestä. Hallitus voi tarvittaessa tarkentaa vaadittavaa pelitaitomääritystä.

Huom!

Loukkaantumis- tai sairastumistapauksissa ja yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan tehdä poikkeuksia.