Kriteerit PGA:n jäsenyyden säilyttämiseksi – Ammattilaispelaajat

Jäsenkategoria – Ammattilaispelaajat / Tournament Players

1. Kokelasjäsenet

PGA:n sääntöjen mukaan Kokelasjäsenellä on kolme (3) vuotta aikaa suorittaa puuttuvat jäsenvaatimukset, jonka jälkeen, jos jäsenvaatimukset ovat edelleen puutteelliset, voidaan kyseinen kokelasjäsen erottaa yhdistyksen jäsenistöstä.

Kriteerit kokelasjäsenyyden säilyttämiseksi

Toiminta

Kokelasjäsenellä tulee olla selkeä aikomus ja velvollisuus jatkaa toimintaansa ammattilaispelaajana. Jos kokelasjäsen lopettaa aktiivisen pelaamisen eikä hänen tarkoituksena ole edetä golfurallaan, menettää hän kokelasjäsenyytensä yhdistyksessä.

Pelitaito

Kokelasjäsenellä tulee olla selkeä aikomus ja velvollisuus kehittää pelitaitoaan kansainvälisellä menestyksellä yhdistyksen täysjäsenyyteen vaadittavalle tasolle.

Jos kokelasjäsen ei ole saavuttanut yhdistyksen täysjäsenyyteen vaadittavaa tasoa kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun hänet hyväksyttiin yhdistyksen kokelasjäsenyyteen, menettää hän jäsenyytensä yhdistyksessä.

2. Täysjäsenet

Kriteerit täysjäsenyyden säilyttämiseksi

Toiminta

Jäsenellä tulee olla selkeä aikomus ja velvollisuus jatkaa toimintaansa ammattilaispelaajana.

Pelitaito

Täysjäsenyyden säilyttämiseksi vaaditaan pelioikeutta jollekin merkittävälle kansainväliselle golfkiertueelle. Näihin kuuluu miehille mm. Nordea, Ecco, Challenge, Eurooppa, USPGA, Senior (Eurooppa & USA), Asia, Japan, Canada ja muut vastaavat kiertueet. Kiertueiden kategoriatarkennukset ovat saatavilla erikseen (muuttuvat vuosittain).

Pelaaja (miehet) voi Nordic Liigan ja samalla myös Finnish Tourin kilpailujen perusteella säilyttää yhdistyksen jäsenyyden, jos kilpailumenestys on ollut riittävän hyvä. Tämä tarkoittaa sijoittumista Nordic Liigan lopullisella rankingilla sijalle 1-75, Suomen PGA:n Order of Meritillä (rahalista) sijalle 1-20 tai Finnish Tourin rankingin sijalle 1-15.

Naisille pelioikeus tulee olla vastaavan tasoisille kiertueille kuin miehilläkin. Näihin kuuluu mm. LPGA ja Ladies European Tour, Ladies Access Tour sekä Nordea Tourin (Ruotsi) sijat 1-50. Muiden kiertueiden kategoriatarkennukset ovat saatavilla erikseen.

Mikäli pelaajalla ei ole vaadittavaa pelioikeutta jollekin kansainväliselle golfkiertueelle eikä myöskään riittävää menestystä Nordic Liigalla, Suomen PGA:n Order of Meritillä tai Finnish Tourilla, annetaan hänelle yksi (1) vuosi aikaa saavuttaa vaadittava pelioikeus/menestys. Tämän jälkeen hän menettää täysjäsenyytensä yhdistyksessä, jos kriteerit eivät edelleenkään täyty. Kyseisen pelaajan velvollisuus on anoa jäsenkategoriansa muutosta yhdistyksen kokelas- tai passiivijäsenyyteen, riippuen jatkotoiminnastaan. Muussa tapauksessa häntä kehotetaan anomaan amatöörioikeuksia takaisin.

Yhdistyksen hallitus voi tapahtumakohtaisesti tehdä poikkeuksia pelaajan aikaisemman menestyksen ja toiminnan perusteella.

Huom! Loukkaantumis- tai sairastumistapauksissa ja yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan tehdä poikkeuksia.