Kriteerit PGA:n jäsenyyden saamiseksi – Golfopettajat

Jäsenkategoria – Golfopettajat / Club Professionals

1. Kokelasjäsenet

PGA:n sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kokelasjäseneksi henkilöitä, jotka täyttävät vain osan täysjäsenvaatimuksista. Tällöin jäseneksi hakevan on osoitettava, että hänen tarkoituksenaan on suorittaa myös puuttuvat osat vaatimuksista.

PGA:n kokelasjäsen saa yhdistyksen kokelasjäsenkortin käyttöön. Kokelasjäsenellä on osanotto-, puhe- ja aloiteoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Kokelasjäsenellä on osallistumisoikeus yhdistyksen järjestämiin koulutus- ja kilpailutapahtumiin.

PGA:n logon ja virallisen jäsenkortin saa käyttöön, kun täyttää yhdistyksen täysjäsenyyteen vaadittavat kriteerit.

Johdanto

PGA: n kokelasjäsenyyden voi saada kun opiskelija on valittu opiskelemaan uuden koulutuspolun tasolle 2. (vanha 3&4 taso). Oppilaiden työharjoittelu yhteistyössä PGA:n täysjäsenen kanssa tai hänen assistenttina katsotaan merkittäväksi lisäarvoksi koulutusjärjestelmän tarjoamien kurssien ohella. Oppilaan tulee myös täyttää toiminta- ja pelitaitovaatimukset. Koulutus PGA:n golfopettajajäseneksi on monivuotinen.

Kriteerit kokelasjäsenyyteen

Koulutus

Kokelasjäsenyyteen vaaditaan hyväksyntä peruskoulutuksen toiselle tasolle.

Kokelasjäsenyyttä hakevalla henkilöllä tulee olla selkeä aikomus osallistua kaikille PGA:n täysjäsenyyteen vaadittaville tasoille.

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä myös kansainväliset vastaavan tasoiset tutkinnot voidaan hyväksyä, jotka täyttävät Confederation of Professional Golf (ent. PGAs of Europe) kriteerit. Tämän lisäksi, näyttö- ja kirjallisen kokeen perusteella, myös muut kansainväliset tai kotimaiset koulutustutkinnot, aikaisempi käytännön-, työ- tai kilpailukokemus voi korvata tietyt kokelasjäsenyyteen vaadittavat kurssit.

Pelitaito

Vuodesta 2004 lähtien PGA:n kokelas- ja täysjäsenyyteen ei ole erillisiä pelitaitovaatimuksia. Jäsenyyttä hakevan henkilön tulee täyttää pelitaitovaatimus jo kokelasjäsenvaiheessa, jonka jälkeen sitä ei enää tarvitse osoittaa. Jokaisen kokelasvuoden aikana kokelaan tulee kuitenkin osallistua vähintään yhteen PGA:n hyväksymään tapahtumaan tai kilpailuun.

Pelitaitoa osoitettaessa jäsenyyttä hakevan henkilön on pystyttävä pelaamaan 36 reikää tulokseen par + 14. Esim. par 72 kentällä vaaditaan 158 lyöntiä tai sen alle.

PGA ei järjestä erillisiä pelitaitokokeita. Pelitaidon voi osoittaa esim. FT -kilpailuissa, FT -karsinnoissa, SM -kilpailuissa, Mid Tourin -kilpailuissa ja oman seuran mestaruuskilpailuissa.

Tarkemmat tiedot pelitaitovaatimuksesta saa liitteestä ”Pelitaitovaatimuksen tarkennukset”.

Toiminta

Kokelasjäsenellä tulee olla valmennus- tai opetustoiminnastaan sopimus jonkun golfseuran tai muun opetuspaikan kanssa. Kokelasjäsenen toimintamalli golfseurassa tai harjoituspaikalla tulee olla PGA:n hyväksymä.

Kokelasjäsenen toiminta tulee olla golfin opetus- tai valmennustoimintaan liittyvää (tai yhdistettynä golfkentän Pro Shop- tai rangetoimintaan) ja aktiivista vähintään Suomen pelikauden ajan (touko-, syyskuu).

Suositeltuja nimikkeitä ovat: PGA Kokelasjäsen, PGA Club Professional Trainee, PGA Golf Professional Trainee

2. Täysjäsenet

PGA:n sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenyys myönnetään hallituksen toimesta.

PGA:n täysjäsen saa yhdistyksen virallisen jäsenkortin ja logon käyttöönsä. Täysjäsenellä on osanotto-, puhe-, aloite- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Täysjäsenellä on osallistumisoikeus kaikkiin yhdistyksen järjestämiin koulutus- ja kilpailutapahtumiin.

Kriteerit täysjäsenyyteen

Koulutus

PGA:n täysjäsenyyden saamiseksi oppilaan tulee käydä kaikki siihen vaadittavat kurssit, kts. golfin koulutusjärjestelmä Suomessa.

Täysjäsenyyteen vaaditaan aikaisempiin koulutustasoihin liittyvää käytännön kokemusta golfin opetus- ja valmennustehtävistä (3 vuotta). Tapauskohtaisesti aikaisemmalla työkokemuksella voidaan korvata työharjoitteluvuosia.

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä myös kansainväliset vastaavan tasoiset tutkinnot voidaan hyväksyä, jotka täyttävät Confederation of Professional Golf -järjestön kriteerit. Tämän lisäksi, näyttökokeen perusteella, myös muut kansainväliset tai kotimaiset koulutustutkinnot, aikaisempi käytännön-, työ- tai kilpailukokemus voi korvata tietyt täysjäsenyyteen vaadittavat kurssit.

Toiminta

Täysjäsenen toiminta tulee olla golfin opetus- tai valmennustoimintaan liittyvää tai yhdistettynä golfkentän Pro Shop- tai range -toimintaan ja päätoimista vähintään Suomen pelikauden ajan (touko-, syyskuu). Täysjäseneksi hyväksyttävällä henkilöllä tulee olla valmennus- tai opetustoiminnastaan sopimus joko Suomen Golfliitto ry:n tai jonkun golfseuran tai vastaavan kanssa. Täysjäsenen toimintamalli golfseurassa tai harjoituspaikalla tulee olla PGA:n hyväksymä.

Suomen PGA:n suosittelemia nimikkeitä ovat: PGA Golfopettaja, PGA Club Professional, PGA Golf Professional

Huom!

Loukkaantumis- tai sairastumistapauksissa ja yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan tehdä poikkeuksia.

”Golfin koulutusjärjestelmä Suomessa” tutkintotasoineen sekä ”Pelitaitovaatimuksen tarkennukset” ovat saatavissa erillisellä liitteellä.