Kriteerit PGA:n jäsenyyden saamiseksi – Golfopettajat

Jäsenkategoria – Golfopettajat / Club Professionals

1. Kokelasjäsenet

PGA:n sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kokelasjäseneksi henkilöitä, jotka täyttävät vain osan täysjäsenvaatimuksista. Tällöin jäseneksi hakevan on osoitettava, että hänen tarkoituksenaan on suorittaa myös puuttuvat osat vaatimuksista.

PGA:n kokelasjäsen saa yhdistyksen kokelasjäsenkortin käyttöön. Kokelasjäsenellä on osanotto-, puhe- ja aloiteoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

Kokelasjäsenellä on osallistumisoikeus yhdistyksen järjestämiin koulutus- ja kilpailutapahtumiin.

PGA:n logon ja virallisen jäsenkortin saa käyttöön, kun täyttää yhdistyksen täysjäsenyyteen vaadittavat kriteerit.

Johdanto

PGA: n kokelasjäsenyyden voi saada kun opiskelija on valittu opiskelemaan uuden koulutuspolun tasolle 2. (vanha 3&4 taso). Oppilaiden työharjoittelu yhteistyössä PGA:n täysjäsenen kanssa tai hänen assistenttina katsotaan merkittäväksi lisäarvoksi koulutusjärjestelmän tarjoamien kurssien ohella. Oppilaan tulee myös täyttää toiminta- ja pelitaitovaatimukset. Koulutus PGA:n golfopettajajäseneksi on monivuotinen.

Kriteerit kokelasjäsenyyteen

Koulutus

Kokelasjäsenyyteen vaaditaan Golfliiton järjestämän peruskoulutuksen kolmannen tason läpäisy.

Kokelasjäsenyyttä hakevalla henkilöllä tulee olla selkeä aikomus osallistua kaikille PGA:n täysjäsenyyteen vaadittaville tasoille.

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä myös kansainväliset vastaavan tasoiset tutkinnot voidaan hyväksyä, jotka täyttävät Confederation of Professional Golf (ent. PGAs of Europe) kriteerit. Tämän lisäksi, näyttö- ja kirjallisen kokeen perusteella, myös muut kansainväliset tai kotimaiset koulutustutkinnot, aikaisempi käytännön-, työ- tai kilpailukokemus voi korvata tietyt kokelasjäsenyyteen vaadittavat kurssit.

Pelitaito

Vuodesta 2004 lähtien PGA:n kokelas- ja täysjäsenyyteen ei ole erillisiä pelitaitovaatimuksia. Jäsenyyttä hakevan henkilön tulee täyttää pelitaitovaatimus jo kokelasjäsenvaiheessa, jonka jälkeen sitä ei enää tarvitse osoittaa. Jokaisen kokelasvuoden aikana kokelaan tulee kuitenkin osallistua vähintään yhteen PGA:n hyväksymään tapahtumaan tai kilpailuun.

Pelitaitoa osoitettaessa jäsenyyttä hakevan henkilön on pystyttävä pelaamaan 36 reikää tulokseen par + 14. Esim. par 72 kentällä vaaditaan 158 lyöntiä tai sen alle.

PGA ei järjestä erillisiä pelitaitokokeita. Pelitaidon voi osoittaa esim. FT -kilpailuissa, FT -karsinnoissa, SM -kilpailuissa, Mid Tourin -kilpailuissa ja oman seuran mestaruuskilpailuissa.

Tarkemmat tiedot pelitaitovaatimuksesta saa liitteestä ”Pelitaitovaatimuksen tarkennukset”.

Toiminta

Kokelasjäsenellä tulee olla valmennus- tai opetustoiminnastaan sopimus jonkun golfseuran tai muun opetuspaikan kanssa. Kokelasjäsenen toimintamalli golfseurassa tai harjoituspaikalla tulee olla PGA:n hyväksymä.

Kokelasjäsenen toiminta tulee olla golfin opetus- tai valmennustoimintaan liittyvää (tai yhdistettynä golfkentän Pro Shop- tai rangetoimintaan) ja aktiivista vähintään Suomen pelikauden ajan (touko-, syyskuu).

Suositeltuja nimikkeitä ovat: PGA Kokelasjäsen, PGA Club Professional Trainee, PGA Golf Professional Trainee

2. Täysjäsenet

PGA:n sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenyys myönnetään hallituksen toimesta.

PGA:n täysjäsen saa yhdistyksen virallisen jäsenkortin ja logon käyttöönsä. Täysjäsenellä on osanotto-, puhe-, aloite- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Täysjäsenellä on osallistumisoikeus kaikkiin yhdistyksen järjestämiin koulutus- ja kilpailutapahtumiin.

Kriteerit täysjäsenyyteen

Koulutus

PGA:n täysjäsenyyden saamiseksi oppilaan tulee käydä kaikki siihen vaadittavat kurssit, kts. golfin koulutusjärjestelmä Suomessa.

Täysjäsenyyteen vaaditaan aikaisempiin koulutustasoihin liittyvää käytännön kokemusta golfin opetus- ja valmennustehtävistä (3 vuotta). Tapauskohtaisesti aikaisemmalla työkokemuksella voidaan korvata työharjoitteluvuosia.

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä myös kansainväliset vastaavan tasoiset tutkinnot voidaan hyväksyä, jotka täyttävät Confederation of Professional Golf järjestön kriteerit. Tämän lisäksi, näyttökokeen perusteella, myös muut kansainväliset tai kotimaiset koulutustutkinnot, aikaisempi käytännön-, työ- tai kilpailukokemus voi korvata tietyt täysjäsenyyteen vaadittavat kurssit.

Toiminta

Täysjäsenen toiminta tulee olla golfin opetus- tai valmennustoimintaan liittyvää tai yhdistettynä golfkentän Pro Shop- tai rangetoimintaan ja päätoimista vähintään Suomen pelikauden ajan (touko-, syyskuu). Täysjäseneksi hyväksyttävällä henkilöllä tulee olla valmennus- tai opetustoiminnastaan sopimus joko Suomen Golfliitto ry:n tai jonkun golfseuran tai vastaavan kanssa. Täysjäsenen toimintamalli golfseurassa tai harjoituspaikalla tulee olla PGA:n hyväksymä.

Suomen PGA:n suosittelemia nimikkeitä ovat: PGA Golfopettaja, PGA Club Professional, PGA Golf Professional

Huom!

Loukkaantumis- tai sairastumistapauksissa ja yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan tehdä poikkeuksia.

”Golfin koulutusjärjestelmä Suomessa” tutkintotasoineen sekä ”Pelitaitovaatimuksen tarkennukset” ovat saatavissa erillisellä liitteellä.