PGA:n seniorijäsenyys

PGA:n seniorijäsen saa yhdistyksen virallisen jäsenkortin (mobiili) ja logon käyttöön. Seniorijäsenellä on osanotto-, puhe-, aloite- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Seniorijäsenellä on osallistumisoikeus kaikkiin yhdistyksen järjestämiin koulutus- ja kilpailutapahtumiin.

Kriteerit Seniorijäsenyyteen

Yhdistyksen jäsen voi siirtyä kategoriaan Seniorijäsen, kun hän on toiminut yhdistyksen täysjäsenenä vähintään kymmenen (10) vuotta ja on täyttänyt 50 ikävuotta.

1. Golfopettajat

Toiminta

Täysjäsenen toiminta tulee olla golfin opetus- tai valmennustoimintaan liittyvää (tai yhdistettynä golfkentän Pro Shop- tai rangetoimintaan), mutta se voi yhdistyksen hallituksen päätöksestä olla vähemmän kuin päätoimista Suomen pelikauden ajan (touko-syyskuu). Seniorijäseneksi hyväksyttävällä henkilöllä tulee olla valmennus- tai opetustoiminnastaan sopimus joko Suomen Golfliitto ry:n tai jonkun golfseuran tai vastaavan kanssa.

2. Ammattilaispelaajat

Pelitaito

Seniorijäsenyyteen vaaditaan pelioikeutta jollekin merkittävälle kansainväliselle senioreiden golfkiertueelle. Näihin kuuluvat miehille mm. Euroopan ja PGA:n Championship Tourit. Kiertueiden kategoriatarkennukset ovat saataville erikseen. Naisille tilanne katsotaan sen hetkisten senioreiden golfkiertueiden kilpailukalentereiden mukaisesti.

Seniorijäsenyyden voi myös saada, jos täyttää yhdistyksen täysjäsenyyteen vaadittavat kriteerit jäsenkategoriassa Ammattilaispelaajat.

Toiminta

Seniorijäsenyyttä hakevalla henkilöllä tulee olla selkeä aikomus ja velvollisuus osallistua jonkun merkittävän kansainvälisen kiertueen karsintoihin sekä pelata päätoimisesti ammatikseen.

Suomen PGA:n suosittelemia nimikkeitä ovat: PGA Seniorijäsen, PGA Senior Member

Kriteerit Seniorijäsenyyden säilyttämiseksi

1. Golfopettajat

Koulutus

Yhdistyksen tarkoituksena on motivoida ja kannustaa myös Seniorijäseniä täydentämään ja syventämään golfkoulutustaan. Yhdistys järjestää vuosittain omia koulutuspäiviä ja tiedottaa vastaavista kansainvälisistä tapahtumista.

Toiminta

Seniorijäsenen toiminta tulee olla golfin opetus- tai valmennustoimintaan liittyvää (tai yhdistettynä golfkentän Pro Shop- tai rangetoimintaan), mutta se voi yhdistyksen hallituksen päätöksellä olla vähemmän kuin päätoimista Suomen pelikauden ajan (touko-, syyskuu). Seniorijäsenellä tulee olla valmennus- tai opetustoiminnastaan sopimus joko Suomen Golfliitto ry:n tai jonkun golfseuran tai vastaavan kanssa.

Seniorijäsen voi siirtyä golfkentän johtamiseen tai johonkin muuhun yhdistyksen hallituksen hyväksymään golfiin liittyvään päätoimiseen toimintaan menettämättä täysjäsenyyttään yhdistyksessä.

Jos Seniorijäsen lopettaa aktiivisen golftoimintansa, menettää hän täysjäsenyytensä yhdistyksessä yhden (1) vuoden jälkeen toiminnan loppumisesta. Tässä tapauksessa Seniorijäsenellä on velvollisuus anoa jäsenkategorian muutosta Passiivijäsenyyteen, ellei hän halua erota yhdistyksestä ja anoa amatöörioikeuksiaan takaisin.

Pelitaito

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti Seniorijäsenen on täytettävä yhdistyksen hallituksen erikseen määräämä vaatimus pelitaidon ylläpitämisestä. Hallitus tarvittaessa tarkentaa vaadittavaa pelitaitomääritystä.

2. Ammattilaispelaajat

Toiminta

Seniorijäsenellä tulee olla selkeä aikomus ja velvollisuus jatkaa toimintaansa ammattilaispelaajana.

Pelitaito

Seniorijäsenyyden säilyttämiseksi vaaditaan pelioikeutta jollekin merkittävälle kansainväliselle senioreiden golfkiertueelle. Näihin kuuluvat miehille mm. Euroopan ja USPGA:n Senior Tourit. Kiertueiden kategoriatarkennukset ovat saataville erikseen. Naisille tilanne katsotaan sen hetkisten senioreiden golfkiertueiden kilpailukalentereiden mukaisesti.

Seniorijäsenyyden säilyttämiseksi riittää myös yhdistyksen täysjäsenyyteen vaadittavien kriteereiden täyttäminen jäsenkategoriassa Ammattilaispelaajat.

Mikäli pelaajalla ei ole vaadittavaa pelioikeutta jollekin em. kansainväliselle golfkiertueelle, eikä myöskään riittävää menestystä Suomen PGA:n Order of Meritillä tai
Finnish Tourilla, annetaan hänelle yksi (1) vuosi aikaa saavuttaa vaadittava pelioikeus/menestys. Tämän jälkeen hän menettää täysjäsenyytensä yhdistyksessä, jos kriteerit eivät edelleenkään täyty.

Kyseisen pelaajan velvollisuus on anoa jäsenkategoriansa muutosta yhdistyksen kokelas- tai passiivijäsenyyteen, riippuen jatkotoiminnastaan. Muussa tapauksessa häntä kehotetaan anomaan amatöörioikeuksia takaisin. Yhdistyksen hallitus voi tapahtumakohtaisesti tehdä poikkeuksia pelaajan aikaisemman menestyksen ja toiminnan perusteella.

Huom! Loukkaantumis- tai sairastumistapauksissa ja yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan tehdä poikkeuksia.

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä toimintansa lopettaneet Seniorijäsenet voivat eläkkeelle siirryttyään säilyttää täysjäsenyytensä yhdistyksessä. Jäsenyyden säilyttämiseen vaikuttavia tekijöitä on mm. aikaisempi toiminta ja vuodet yhdistyksen jäsenenä.