SUOMEN PGA RY
PROFESSIONAL
GOLFERS´
ASSOCIATION
Uutiset
Suomen PGA irtautuu Golfliiton Suomen Golfin strategiasta 

Suomen golfammattilaisten järjestö PGA irtisanoutuu Suomen Golfliiton johdolla laaditusta Suomen golfin strategian jalkautuksesta.

Suomen PGA on ollut mukana tekemässä Suomen golfin strategiaa yhdessä Suomen Golfliiton, Suomen golfjohtajien henkilöyhdistyksen FGMA:n ja Suomen golfkenttien yhdistyksen, SGK:n kanssa. Strategia valmistui vuoden 2016 alussa.

PGA haluaa tällä tiedoksiannolla ilmoittaa jättäytyvänsä pois strategian jalkautustyöstä.

– Emme löytäneet Golfliiton kanssa meille roolia, jossa osaamisemme päivittäisen valmennuksen kehittämisessä ja kilpagolfin eteenpäin viemisessä olisi parhaassa mahdollisessa käytössä, sanoo PGA:n hallituksen puheenjohtaja Mika Walkamo.

Suomen PGA on ollut strategiatyössä aktiivinen ja pyrkinyt löytämään luontevia yhteistyötapoja Suomen golfliiton kanssa strategian jalkautukseen. Golfliiton hallituksen jäsenten pyynnöstä PGA on toimittanut yhteistyöehdotuksen niin liiton operatiiviselle johdolle kuin sen hallituksenkin jäsenille. Yhteistyöehdotus ja työryhmäistunnot eivät ole konkretisoituneet Suomen Golfin strategian jalkautumiseksi. Haluamme myös tuoda julki, ettei Suomen Golfliitto ole tehnyt minkäänlaista konkreettista ehdotusta Suomen PGA:n roolista Suomen golfin strategian jalkautuksessa.

Edellä mainituista syistä Suomen PGA kokee, ettei tällä hetkellä mukanaolo Suomen Golfin strategian jalkautuksessa ei ole mahdollista.

Suomen PGA:n näkökulmasta strategian jalkautus vaatii selkeän toimenpidesuunnitelman, jonka suunnittelussa Golfliitto ei ole hyödyntänyt PGA:n ammattitaitoa. Taustalla Golfliitto on toteuttanut oman toimintasuunnitelmansa Suomen Golfin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Mielestämme golfliiton esittämät toimet eivät ole riittäviä, jotta Suomen Golfin strategian kilpaurheilulle asetetut tavoitteet olisivat realistisesti saavutettavissa. Pelaajien valmennuksen tulisi tähdätä major –voittoihin, olympiamitaleihin ja maailman huipulle. Ei pelkästään mitaleille amatöörien EM –kilpailuissa.

 -         Nyt marraskuussa pidettävien Golfliiton puheenjohtajavaalien tuloksesta voidaan tulkita paljon, kuinka aidosti Golfliitto haluaa toimia koko toimialan kokoavana voimana. Rehellisesti toivon, että Golfliiton uusi puheenjohtaja tulee nykyisen hallituksen ulkopuolelta, kertoo Mika Walkamo.

 – Strategian suunnittelu ja jalkautuksen toimenpiteiden neuvotteluprosessi Suomen Golfliiton kanssa on vienyt merkittävästi pienen organisaatiomme aikaa. PGA tekee jatkossakin merkityksellistä työtä suomalaisen golfin hyväksi. Jäsenemme, PGA ammattilaiset, toimivat edelleen itsenäisesti Suomen golfin hyväksi joka päivä ja joka puolella Suomea, kertoo PGA:n toiminnanjohtaja Teemu Laakso

 

(Suomen PGA ry 9.11.2016 12:00:00)
«« Edelliselle sivulle


TOURIT

Sivujen tuotanto: golfpiste.com